Meie teenuseid kasutades usaldate meile oma isikuandmed. Suhtume andmete privaatsusesse tõsiselt ja kogume neid üksnes selleks, et vahendada asjakohast ettevõtlust edendavat informatsiooni ettevõttele, keda esindate ja ainult selles ulatuses, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks. Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Andmed, mis te meile esitate

Andmed, mille me saame teilt meie teenuste kasutamise käigus

Teenuste kasutamisest lähtuvalt kogume järgmiseid andmeid nagu: registreerumise või taotluse esitamise aeg

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Meie teenuste osutamiseks on vajalik teie ettevõttega seotud isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik teile soovitud teenust vahendada ning täita sellega seonduvaid kohustusi. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärkidel. Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud andmeid teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks.

Enne andmete kasutamist muudel kui meie andmekaitsetingimustes määratud eesmärkidel, küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Andmete turvalisus

Töötame selle nimel, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme järgmist:

 1. Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
 2. Krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL-i.
 3. Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul ja mitte paberkandjal, et tagada turvalisem ligipääsukontrolli teostamine.

Kuigi kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, tuleb märkida, et internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

Millised õigused teil on ja kuidas saate neid kasutada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.

 • Taotleda oma isikuandmete parandamist.

 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist.

 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

 • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.

 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist.

 • Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

 • Esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Vastavad taotlused tuleb esitada (sh nõusoleku tagasivõtmine) Arttherapy24 e-posti aadressil info [a] arttherapy24.ee.

Palun arvestage, et saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Juhul, kui taotlete isikuandmete töötlemise piirangut, peatamist või andmete kustutamist, võib see meie poolt teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest 7 aasta jooksul, siis kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded.

Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.